Siz işinizi güvenle yaparken, sorumluluklarınız Anadolu Sigorta teminatı altında.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş kazaları sonucunda işverene düşen yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahiplerince işverenden istenebilecek, SGK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri için teminat sağlıyoruz.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletmenin faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, işletmenin sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat talepleri için teminat sağlıyoruz.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Avukat, mali müşavir, veteriner gibi mevzuatı belirlenmiş meslekleri icra eden müşterilerimizin, mesleklerini icra ederken yetersiz/hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman müşterilerimizin mesleklerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın limitlerini aşan her bir hasarda zorunlu limitin üzerinde kalan kısım için Mesleki Sorumluluk ve Ferdi Kaza teminatlarıyla güvence sağlıyoruz. Poliçenin düzenlenebilmesi için Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın şirketimizden düzenlenmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alıyoruz.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yöneticilerin hatalı eylemleri ve aldıkları yanlış kararlar sonucu doğacak sorumluluklarını çok uygun primlerle güvence altına alıyoruz.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu masraflar, üçüncü şahısların yaralanmasından/vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan doğacak hukuki sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Poliçede belirtilen adreste bulunan asansör veya asansörlere ilişkin kazalar sonucunda, üçüncü kişilere gelebilecek zararlardan ötürü bina sorumlusuna yöneltilecek tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Artık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda a belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.
Call Now Button