Yaşamda her an sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ve adı üstünde; sürpriz her seferinde tatlı olmayabilir, risk taşıyabilir. Yolda yürürken, evde ya da iş yerinizde kaza geçirebilir, getireceği maddi yük bir yana, bir süre işinizden uzak kalabilirsiniz. Hatta kalıcı bir sakatlık bile söz konusu olabilir. İşte tüm bu olası riskleri sizin yerinize düşündük ve özel 4 farklı çözüm paketi oluşturduk. Sizin ya da sizin için önemli olan kişilerin geleceğini Sompo Japan Artı Ferdi Kaza Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

TeminatlarKapsam
VefatPoliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
Sürekli SakatlıkPoliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
Tedavi GiderleriSigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.
Gündelik TazminatSigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.
DepremSigortalının deprem sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar? Ferdi Kaza ürünümüzün sunduğu teminatlar:

– Yolda Confour
– Evde ConFour
– Seyahatte ConFour
– ConFour Asistanım

Ferdi Kaza Sigortası Avantajları;

Not: Teminatlar ve limitler seçmiş olduğunuz plana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Öğrenim Güvencesi Sigortası

Çocuğunuzun Öğrenimi Sompo Japan Güvencesi Altında!

Çocuk okutan, çocuğunun eğitim sürecini güvence altına almak isteyen sorumluluk sahibi ebeveynler!

Herhangi bir kaza neticesinde yaşam kaybı veya kalıcı sakatlık durumunda çocuğunuzun eğitiminin yarım kalmamasını, mevcut eğitimini sürdürebilmesini sağlayan uygun fiyatlı bir sigorta var.

Poliçe tanziminden itibaren 1 yıl içinde ebeveynin kaza sonucu yaşam kaybına uğraması ya da daimi sakat kalması durumunda seçilen teminat limiti kadar tazminat tutarı çocuklarının eğitiminin devamı amacıyla ödenen geniş kapsamlı bir sigortadır.

Öğrenim Güvencesi Sigortası Neleri Kapsar?

Yaşam Kaybı

Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini yine poliçede lehtar olarak gösterilen çocuklara tek seferde ödenmesi hizmetidir.

Sürekli Sakatlık

Sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 sene zarfında bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin tek seferde ödenmesi hizmetidir.

Gelir Desteği

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, poliçede lehtar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocuklara gelir desteği tazminatı, poliçede belirtilen limitler dahilinde ve yine poliçede belirtilen tazminat süresi hesaplanarak ödenecektir. Ödenecek tazminat bedeli, mağduriyetin yaşandığı tarihten itibaren poliçede lehtar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocukların azami 25 yaşına kadar (26 yaşından gün almamak kaydıyla) aylık olarak hesap edilerek tek seferde kendilerine ödenmesi hizmetidir.

Bireysel Borç

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, kaza tarihinde her ikisinin mevcut olan kredi kartlarına ait borç bakiyesi ve/veya almış olduğu/oldukları banka kredisinin bakiye borcu poliçede belirtilen azami limit dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

İşsizlik İflas

Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat kalması durumu sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, çalıştığı kurumdaki iş akdinin feshi ve başka bir iş yerinde çalışmamak kaydıyla veya kendisinin sahibi/ortağı olduğu şirketin iflası sonucu işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen tutarı azami 6 ay süre ile hesap edilerek kendisine tek seferde ödeme yapılmasını teminat altına alır.

Öğrenim Güvencesi Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sigortalı ebeveynin yaşı 18-65 arasında, çocuk/çocukların yaşları 6-25 yaş arasında olan herkes yararlanabilir.

Ailem Güvence Planı

Özel yaşamınızda, işyerinizde, trafikte ya da tatil de beklenmedik kazaların ve her türlü kapkaçın (çantanızın, cüzdanınızın, çalınması vs.) keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin.

Sompo Japan Sigorta, siz ve aileniz için yeni bir güvence planı yarattı. Günlük hayatınızda her gün karşılaşabileceğiniz kaza ya da kapkaç durumları için artık sizi tam anlamıyla koruyan, zararınızı karşılayan bir sigorta var.

Ailem Güvence Planı Hangi Giderlerinizi Karşılar?

Kaza/Deprem Sonucu Yaşam Kaybı & Sürekli Sakatlık

Bir kaza veya deprem sonucu vefat veya sürekli sakatlık durumunun yaşanması durumunda; poliçede yazılı sigorta bedeli, sigortalı veya kanuni varislerine teminat kapsamında ödenmektedir. 

Kaza/Deprem Sonucu Tedavi Masrafları

Bir kaza veya deprem sonucunda meydana gelen yaralanma veya sakatlık tedavisi için ödenen doktor ücreti, cerrahi işlemler, ilaç, röntgen gibi faturalandırılmış masraflar poliçe kapsamında temin edilmektedir.

Kaza/Deprem Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı

Teminat dahilindeki bir kaza veya deprem sonucunda sigortalının geçici olarak çalışamaması söz konusu olur ise; 3 tam günden az olmayacak bir süre hastanede yatılması şartı ile gündelik hastane masraflarını poliçe dahilinde karşılayan teminattır. Gündelik hastane teminatı 30 güne kadar güvence sağlamaktadır.

Gasp-Kapkaç

Çağdaş Koruma Planı

Trafikte, sokakta her an gasp ve kapkaç riski ile karşı karşıyayız. Çağdaş Koruma Planı sayesinde çantanızın çalınması halinde, kayıplarınız kısa sürede telafi edilir, çalınma korkusunu yaşamazsınız. Çağdaş Koruma Planı, çantanızı/cüzdanınızı kapkaça karşı korurken, sizin de 3. şahıslara karşı doğabilecek sorumluluklarınızı güvence altına alır. 

Çağdaş Koruma Planı Hangi Teminatları Sağlıyor? 

Gasp-Kapkaç

İkametgah adresinizin dışında ve günlük yaşantınız esnasında üzerinizde bulundurabileceğiniz, çanta dahil olmak üzere, anahtar, kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) gibi para ile ölçülebilir kıymetlerinizin ve nakit paranızın çalınması ve hasarlanmasından meydana gelebilecek zararlar poliçe kapsamında güvence altına alınmaktadır. Ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi kimlik belgeleri için tanzim edilecek bedel, söz konusu belgeleri tekrar çıkartabilmek için yapacağı masraflar ile sınırlı olup poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlıdır. Ziynet eşyası, seyahat biletleri, cep telefonları, taşınabilir bilgisayarlar, güneş gözlükleri, saatler, kredi kartları teminat dışındadır.

Kişisel 3. Şahıs Sorumluluk

Sizin ve birlikte yaşadığınız aile bireylerinin 3. kişilere verebileceğiniz zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek “kişisel sorumluluklarınıza” teminat sağlanmaktadır.

Hukuksal Koruma

Hukuksal uyuşmazlıklarda ortaya çıkan vekalet ücreti, danışmanlık ücreti, hakem ücreti gibi dava masrafları teminat kapsamına alınmaktadır. 

Acil Ambulans & Tıbbi Danışmanlık Hizmeti

Acil durumlar kapsamında; karşılaşabileceğiniz acil sağlık vakalarında ambulans hizmetlerinden 1 sene boyunca sınırsız olarak faydalanabilir ve her türlü sağlık sorunlarınız için 7 gün 24 saat telefon yoluyla uzman hekimler tarafından tıbbi danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.  

Çağdaş Koruma Planı Diğer Avantajları;

Tarafınıza, poliçenizin ekinde gönderilecek  “kişiye özel kart”  ile üye sağlık kuruluşlarının sağlamış olduğu indirimler ve avantajlardan faydalanabilirsiniz. 54 ilde bulunan toplam 1650 anlaşmalı kurumda %5 ile %40 arasında değişen oranlarda indirim avantajlarından ve hem sağlık harcamalarında hem de ilaç-kozmetik ürünleri taleplerinizde özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Güvencem Finansçı

Yaşamda her an sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yolda yürürken, evde ya da iş yerinizde kaza geçirebilir, getireceği maddi yük bir yana, bir süre işinizden uzak kalabilirsiniz. Hatta kalıcı bir sakatlık bile söz konusu olabilir. Günlük hayatınızda her gün karşılaşabileceğiniz kaza ya da kapkaç durumları için artık sizi tam anlamıyla koruyan, zararınızı karşılayan bir sigortanız var.

Sompo Japan Sigorta, siz ve aileniz için 6 farklı teminat sunan kapsamlı bir güvence planı oluşturdu.  Sizin ya da sizin için önemli olan kişilerin geleceğini Sompo Japan Güvencem Finansçı Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Güvencem Finansçı Sigortası Neleri Kapsar? Güvencem Finansçı ürünümüzün sunduğu teminatlar: