Site, apartman gibi toplu yaşam alanları ve yönetici sorumlulukları için Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası yanınızda.

 

Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası Detayları

Neden Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası Almalıyım?

Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Ortak Alan Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek bir poliçede teminat altına alıyor.

Neleri Kapsar?

Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası ile sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan kıymetler pek çok riske karşı teminat altına alınır.

Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası ile neler teminat altında?

Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası ile sitelerin/apartmanların

  • Ortak kullanım alanları
  • Demirbaşları
  • Elektronik cihazları
  • Makine-tesisatları
  • Nakit para ve kıymetli evrakı
  • Cam, reklam panosu, totem gibi kıymetleri teminat altına alınır.
Teminatlar
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman
Deprem
Hızrsızlık
Doğal Afetler
Dahili Su, İzolasyon Yetersizliği
Taşınan Para
Cam ve Aynaların Kırılması
Elektronik Cihaz

Portatif Elektronik Cihaz
Makine Kırılması
Bina Sabit Tesisatı
Geçici Adres Nakil
Enkaz Kaldırma Masrafları
Yakıt Sızması
Kira Kaybı
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Kara/Hava/Deniz Taşıtları Çarpması
Yer Kayması
Çalışanların Emniyeti Suistimali
Hukuksal KorumaFerdi Kaza


İşveren Sorumluluk
Yangın Mali Sorumluluğu

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Size Özel Hizmetler

Ferdi Kaza Teminatı

Site yönetiminin ve site yönetimine resmi olarak bağlı çalışanların, sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza neticesinde vefatı veya sürekli sakatlığı durumunda Ferdi Kaza Teminatı ile güvence sağlanır.

Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk

Yönetim hizmetleriyle bağlantılı olarak ortak alanlarda meydana gelecek bir olay sonucunda;

  • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
  • Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi,
  • Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri,

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı ortak alan yönetimini/yöneticisini güvence altına alır.

Binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dahildir.

Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu

Yöneticinin çalıştırdığı kapıcı, bekçi vb. görevlilerle, binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeronlarının (mesleki sorumluluklara bağlı verilebilecek zararlar hariç olmak üzere) üçüncü kişilere verebileceği zararlar nedeniyle yöneticinin hukuki sorumlulukları teminat kapsamındadır.

Enflasyon Koruması

Poliçenizi Enflasyon Koruması teminatıyla enflasyona karşı korumalı olarak yaptırabilirsiniz.

Bu kapsamda poliçelerimizde yer alan tüm teminatları, poliçe süresince enflasyona karşı da koruyoruz. Hasar anında bedelleri, poliçe üzerinde belirtilen oran dahilinde gün esaslı olarak enflasyona göre hesaplayarak işlem yapıyoruz.

Call Now Button