Denizcilik ve Nakliyat sektörünün sigorta ihtiyaçlarına kapsamlı çözüm Anadolu Sigorta’da.

 

Neden Nakliyat Sigortası almalıyım?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle Anadolu Sigorta malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

Nakliyat Emtia Taşıma Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır. Emtia taşıma poliçeleri sefer esaslı poliçelerdir. Malın sevk edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak kaydıyla poliçe üzerindeki varış yerinde nihai alıcıya ulaşması ile sona erer.

Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarına Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile teminat sağlıyoruz.

Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası ile sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Altın benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında gerçekleşecek bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri Kıymet Nakliyat Sigortası ile güvencemiz altında.

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Yurt içinde karayolu ile ticari yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla, bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen taşıma konusu emtianın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınıyor.

Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası

Sigortalının depo sınırları içerisinde gerçekleştirileceği depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası ile güvence altında.
Call Now Button