Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi ve bu alandaki yatırımlar artıyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz ürün ile “Hidroelektrik Enerji Santralleri” de Anadolu Sigorta güvencesi altında.

 

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası Detayları

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası ile regülatör/baraj gövdesi, türbin/jeneratör seti, enerji tüneli, su iletim kanalı, yükleme havuzu, trafolar, iletim ve dağıtım hatları, yükleme havuzu, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesiste bulunan tüm kıymetler yangın, doğal afetler ve deprem gibi birçok riske karşı teminat altına alınabilmektedir.

Neleri Kapsar?

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası ile aşağıdaki kıymetler standart olarak teminat altındadır.

 • Regülatör/Baraj gövdesi
 • Türbin/Jeneratör seti
 • Enerji Tüneli
 • Trafo
 • Su iletim kanalı
 • Yükleme havuzu
 • Cebri boru
 • Santral binası
 • Şalt sahası
 • Enerji iletim hatları
 • Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı olarak aşağıdaki kıymetler de sigortalanabilmektedir.

 • Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları
 • Ulaşım yolları

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası ile sunulan teminatlar nelerdir?

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere poliçe üzerinde isimlendirilmiş; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları teminat altındadır.

Ana Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk
 • Doğal afetler
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel, seylap, yer kayması, vb. doğal afetler
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması
 • Geniş kapsamlı makine kırılması (Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)
 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri
 • Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler
 • Uçakla taşıma ek giderleri
 • Enkaz kaldırma
 • Profesyonel hizmetler
 • Planlar, dokümanlar teminatı

Ek Teminatlar

 • Operasyonel kâr kaybı
 • Dolaylı kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)
 • Garanti dönemi İçerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması
Call Now Button