Gezegenimizi iyileştirmek için sürdürülebilir enerji tedariğine tam destek ve koruma Anadolu Sigorta’da! Güneş Enerji Santralleri Sigortası ile Güneş enerji santralleri için kapsamlı güvence Anadolu Sigorta’da.

 

Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası Detayları

Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına alıyoruz. 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıpları Güneş Enerji Santralleri Sigortası ile Anadolu Sigorta güvencesinde.

Bu kapsamda, PV modüller, güç çeviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak belirli mesafeye kadar tesis mülkiyetine ait olup tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları da poliçeye dahil edilebilmektedir.

Anadolu Sigorta Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında! Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak; tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesi durumunda hasara bağlı olmayan üretim kayıpları teminat altındadır. Fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları için de güvence sağlanmaktadır.

Neleri Kapsar?

Ana Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk
 • Doğal afetler
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Geniş kapsamlı makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri
 • Uçakla taşıma ek giderleri
 • Enkaz kaldırma
 • Profesyonel hizmetler
 • Planlar & dokümanlar teminatı (poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dhildir.)

İsteğe Bağlı Eklenebilen Teminatlar

 • Operasyonel kar kaybı
 • Maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı
Call Now Button